POLITIKA PRIVATNOSTI
U ime Oliva web prodavnice, garantujemo tajnost ličnih podataka vezanih za korišćenje usluga, i
tajnost komunikacije korisnika na sajtu, odnosno platformi koju kontrolišemo, u skladu sa
važećim propisima.

Prikupljamo samo osnovne podatke o klijentima neophodne za poslovanje naše online prodavnice i to;

• za fizička lica: Ime, prezime, datum rođenja, pol, adresa, broj mobilnog telefona, e-mail adresa i
IP adresa svakog pojedinog pristupa servisu.
• za pravna lica: Pun naziv pravnog lica, PIB, matični broj, adresa sedišta pravnog lica, ime i prezime kontakt osobe
ispred pravnog lica, telefon kontakt osobe, email kontakt osobe, adresa isporuke (ukoliko se razlikuje od adrese sedišta)
i IP adresa svakog pojedinačnog pristupa servisu.

Uz Vašu saglasnost, Vaši registrovani podaci kao što je e-mail adresa mogu poslužiti za povremeno ili
redovno informisanje o našim novostima i obaveštenjima, ukoliko ste se opredelili za ovu opciju prilikom
registracije ili kreiranja porudžbine.

 

Klijent u svakom trenutku može da se odjavi sa naše mailing liste, ukoliko ne želi da učestvuje u našim
marketinškim kampanjama.

Prilikom registracije samostalno birate Vaše korisničko ime (username) i lozinku (password), koje ćete
koristiti za logovanje na našem sajtu www.oliva.rs

Ukoliko koristite Oliva.rs web prodavnicu kao registrovani korisnik, odgovorni ste za održavanje i
poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu.
Korišćenjem www.oliva.rs sajta odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa
vašom lozinkom.

Način korišćenja informacija
Podatke o našim korisnicima koristimo u svrhu statističke analize sajta, poboljšanja sadržaja I ponude.

Vaši podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su nužni za obavljanje posla, pa se
ovim putem obavezujemo da prikupljene podatke nećemo koristiti u bilo koje druge svrhe, niti ćemo iste
učiniti dostupnim bilo kojem trećem licu.

Oliva web prodavnica neće svesno sakupljati lične podatke maloletnih lica (u skladu sa zakonskom
regulativom). U slučaju da dođemo do saznanja da podaci koje imamo u posedu pripadaju maloletnom
licu, isti će odmah biti izbrisani.

Izuzima se bilo kakva odgovornost za porudžbine primljene od, ili isporučene osobama do 18 godina.

Povezane Internet stranice
Druge internet prezentacije čiji se linkovi nalaze na našem sajtu, ili koje imaju linkove na našem sajtu,
mogu da imaju različitu politiku. Oliva web prodavnica ne deli nikakve lične podatke sa takvim sajtovima
i ne snosi odgovornost za bilo kakve podatke ili sadržaj takvih sajtova.

Pregled i promene Vaših ličnih podataka
Kada se jednom registrujete, moći ćete da pregledate i promenite Vaše lične podatke uključujući i Vašu
kontakt e-mail adresu. Molimo Vas da odmah ažurirate svoje podatke nakon registracije.

Saglasnost i promene uslova
Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.

Sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.

Istorija kupovine
U Oliva web prodavnici omogućen Vam je da preko svog korisničkog naloga u svakom trenutku možete
imati uvid u istoriju podataka o Vašoj poružbini i/ili kupovini.

Statusne notifikacije
Oliva web prodavnica koristi automatizovani sistem obaveštavanja klijenata o statusu porudžbina koje su
kreirali, a koji podrazumeva slanje e-mail. Ove notifikacione poruke isključivo imaju za cilj povećanje
transparentnosti rada Oliva web prodavnice i poboljšanje kvaliteta pružanja usluga našim klijentima.

Kako ove poruke u sebi sadrže informacije relevantne za procesuiranje kreiranih online porudžbina, one
ne mogu biti deaktivirane na zahtev klijenta.

Kontaktirajte nas
Za sva pitanja u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka i načinu postupanja sa njima možete nas
kontaktirati putem email-a podrska@oliva.rs ili putem telefona: 011-40-70-500 svakog radnog dana od
10h do 16h.